Smartgo

醒目行李帶 - Smartgo Belt

  • 特價
  • HK$269


[ 件行李有幾重? 醒目行李帶幫到您。]

行李帶一般用於防止行李自動彈開以及防盜。Smartgo醒目行李帶,仲可以磅重添。對於分配寄倉與hand carry之物品有莫大幫助,尤其回程時買手信往往會導致行李過重,日後去旅行可以醒目D,唔好再讓行李過重被收付加費la。

密碼鎖:三位數字

磅重範圍:3kg - 35kg (Kg / Lb)

長度:最長182cm

電池:LR44 / L1154 x 2

重量:200g

** 只有黑色款有配有 TSA Lock **

 

 


多數人同時買以下產品: